Lån på dagen? Les om dine muligheter

Lån på dagenLeter du etter lån på dagen?

Flere som står i en situasjon der de trenger penger fort, undersøker hvilke muligheter det er for å ta opp et lån på dagen, altså et lån hvor pengene blir utbetalt samme dag som man søker.

Hvis man står i en slik situasjon ville et lån på dagen kanskje vært en løsning, men det er det dessverre ikke, da de norske lovene gjør dette vanskelig å finne.

Lån på dagen er vanskelig for banker, selskaper og andre lånetilbydere å love kundene sine. Nettopp fordi de er påkrevd å gjøre en grundig kredittsjekk av alle lånesøkerene før de kan godkjenne lånesøknadene. Online lån uten kredittsjekk er derfor vanskelig å finne i Norge.

Likevel finnes det flere muligheter for deg!

Disse vil vi fortelle dere om her, samt:

 • Hvilke muligheter som finnes for lån på dagen
 • Finnes forbrukslån på dagen?
 • Kan man søke lån og få utbetalt på dagen?
 • Hvordan du kan benytte deg av Norge Finans til å finne ditt neste forbrukslån

Vi skal vise deg vei, så du kan finne frem i jungelen av forskjellige lån på markedet.

Søk lån på dagen

Flere søker etter muligheter for «søk lån på dagen», i håp om at de kanskje kan finne en lånetilbyder som kan tilby lån på dagen.

Dette vil derimot være svært vanskelig å finne i Norge i dag, nettopp på grunn av at långiverne er forpliktet til å gjære en kredittsjekk av deg før de kan godkjenne eller avvise lånesøknaden din.

Likevel kan du bruke Norge Finanss sammenligningstjeneste til å finne lignende lån til «lån på dagen», og sammenligne lån ut i fra vilkår, krav og betingelser.
Stol på Norge Finans – Kan man få lån på dagen?

Vi ønsker å gjøre det mindre krevende å finne et lån som passer dine ønsker og preferanser. Derfor har vi laget en sammenligningstjeneste, så du kan få en oversikt over lånene på markedet.

Ved å ha denne oversikten er det lettere å sammenligne de aktuelle lånene.

I Norge Finanss låneliste blir du informert om betingelser, vilkår, krav, fordeler og ulemper ved de forskjellige lånene, så du kan ta det beste valget for ditt neste lån.

Da lån på dagen i prinsippet er vanskelig å finne i Norge, ønsker vi å være åpne om dette.

Men da mange likevel søker etter mulighetene for lån på dagen, skriver vi her istedenfor hvilke muligheter som finnes på markedet.
Ovenfor våre brukere vil vi være:

Informative, transparente og oversiktlige.

Dette er fordi sammenligningstjenesten vår er ment som et hjelpemiddel i din lånesøknadsprosess.

Vi er helt avhengige av å fremstå objektive og ærlige ovenfor våre brukere, for å skape tillit, noe vi er helt avhengige av for å drive vår business.

Vil du vite mer? Kan du lese mer om dette her i vår reklameinformasjon.

Kan jeg få lån på dagen?

I Norge i dag vil det være vanskelig å finne lån på dagen.

Selv om långiverne ønsker å la prosessen gå så rask som mulig, er det noen steg de må igjennom før de kan svare deg på søknaden og betale ut pengene.

Alle långivere er blant annet nødt til å gjøre en kredittsjekk av søker før de kan godkjenne lånesøknaden. Dette er naturligvis ikke bare gjort i løpet av noen få minutter. Derfor kan det være vanskelig for långivere å love kundene sine at de kan få lån på dagen.

I Norge blir selve kredittsjekken utført av kredittopplysningsbyråer.

Tross dette er det likevel flere långivere som markedsfører seg med kort utbetalingstid eller kort svartid. Dette kan være forvirrende!

Her er det verdt å bemerke seg at utbetalingstid er tiden fra søknaden din blir godkjent til du har pengene på konto.

Hvor svartid er tiden fra du sender inn søknaden til du får svar på søknaden.

Dermed sier ingen av disse noe om tiden fra du sender inn søknaden til du har pengene på konto. Her er det lett å bli forvirret!

Tips til lånesøknaden din:

 • Hvilke muligheter som finnes for lån på dagen
 • Finnes forbrukslån på dagen?
 • Kan man søke lån og få utbetalt på dagen?
 • Hvordan du kan benytte deg av Norge Finans til å finne ditt neste forbrukslån

Vær godt forberedt til din neste søknadsprosess!

Lån på dagen uten kredittsjekk – Er det mulig?

I følge Finansavtaleloven § 46 b, stk 1, er alle kredittgivere pliktig til å vurdere forbrukernes kredittverdighet.

Dette betyr uansett om søknaden er til et boliglån, et lån til oppussing eller andre type forbrukslån, så skal kredittgiveren foreta en kredittsjekk av deg som søker.

Dette betyr at fra du sender inn lånesøknaden din, til du får svar, skal kredittgiveren foreta en kredittsjekk av deg, for å se på sannsynligheten for hvor kapabel du er til å håndtere lånet ut i fra betingelser og størrelse.

Alle kredittgivere er pålagt å gjøre en kredittsjekk av forbrukerene, noe som gjør det vanskelig å love kundene sine lån på dagen.

Først når kredittsjekken viser seg å være fin, og du viser deg å være en kunde med god økonomi, kan de godkjenne lånesøknaden din.

Derimot om kredittsjekken viser at du har en dårlig betalingshistorikk og at du sannsynligvis ikke vil klare å betale tilbake lånet, vil du få avslag på lånesøknaden din.

Det er fordi alle kredittgivere har en frarådningsplikt. Dette betyr at hvis kredittgiveren ser tendenser til at kunden burde frarådes å få mer gjeld, er kredittgiver pliktig til å informere om dette, og dermed fraråde kunden å ta opp mer lån.

Hensikten med disse lovene er å beskytte privatpersoner og prøve å unngå at de får alvorlige gjeldsproblemer!

Derfor er det vanskelig om ikke umulig i Norge å få godkjent en lånesøknad uten at långiveren har foretatt en kredittvurdering av deg.

Ting som blir sett på i en kredittsjekk er:

 • Alder – Er du veldig ung, eller veldig gammel, så svekker dette kredittverdigheten din.
 • Boforhold – Eier du eget, eller leier du? Flytter du ofte så svekker dette kredittverdigheten din.
 • Sivilstand – Gifte har oftere bedre kredittverdighet enn single, da man er to som kan håndterer lånebeløpet.
 • Inntekt – Har du en stabil fast inntekt, har du en bedre kredittverdighet enn personer med en varierende inntekt med store svingninger.
 • Betalingshistorikk – Betaler du fakturaer til tiden, og sjelden trekker over kontoen din, styrker dette din kredittverdighet.
 • Nåværende gjeld – Har du lite eller ikke noe gjeld, er kredittverdigheten din bedre, da du med større sannsynlighet vil kunne klare å håndtere lånet.
 • Betalingsanmerkinger – Har du betalingsanmerkninger, svekker dette kredittverdigheten din ekstremt mye. I Norge vil du ikke få godkjent lån.

Om man skulle stå i en situasjon hvor man får avvist en lånesøknad på grunn av dårlig kreditthistorikk, er dette ment som en hjelp til deg, for at du ikke skal havne i økonomiske problemer.

 

Likevel finnes det noen tiltak for å få lånet godkjent likevel:

 1. Søk med en medsøker
 2. Søk om et lavere beløp
 3. Betal ned gjeld du allerede har før du søker

Ved å vite hva som blir vurdert i en kredittsjekk, er det lettere å være observant på disse forholdene og dermed over tid forbedre kredittverdigheten sin, ved å betale til tide og sørge for en stabil inntekt.

SMS lån på dagen uten kredittsjekk

Også SMS lån på dagen uten kredittsjekk, vil heller ikke være mulig å tilby. Dette på tross av at flere land i Europa kan tilby sine kunder både en søknadsprosess som foregår over SMS, umiddelbart svar og pengene på dagen.

Grunnen ligger også her i at det er et krav om å gjøre en kredittsjekk av søker.

SMS lån på dagen – Finnes det?

SMS lån er mer utbredt i Sverige enn i Norge. Dette er fordi man i Sverige kan søke om lån via SMS, og få umiddelbart svar på søknaden på SMS. Dette er det per dags dato ikke noen som tilbyr i Norge, da lovene ikke gjør det mulig her.

Selv om man ikke kan sende en SMS som en lånesøknad i Norge, tilbyr de aller fleste lånetilbydere mobilvennlige nettsider. Dermed kan du i praksis sitte i sofaen din hjemme og søke om lån via smarttelefonen din, men da over internett og ikke over SMS.

Samtidig vil du ikke få svar like raskt som ved SMS lån, da långiveren er forpliktet til å gjøre en kredittsjekk av deg, før de kan godkjenne eller avslå søknaden din.

Inkasso lån på dagen – Kan jeg få det?

Et inkassolån er et lån hvor du har pågående inkassosaker, som du vil rydde opp i ved å ta opp et nytt lån.

Allerede her burde det ringe mange alarmer, da du skal passe på å ikke låne mer, og mer og dermed haven i en negativ spiral som kan lede deg til en alvorlig gjeldskrise.

Det vil også komme tydelig frem i din kredittvurdering at du har pågående inkassosaker, noe som långiverne vil stille seg kritisk til.

Likevel er det ikke bestemt at du ikke kan gå innvilget et inkasso lån.

Mange långivere vil nok avvise søknaden din, da det vil være for stor risiko knyttet til å låne deg penger. Likevel, om du tar kontakt med de riktige långiverne, kan det være at noen kan bli med på en låneavtale med deg, for å hjelpe deg med inkassosakene.

Dette vil naturligvis være en prosess som vil kreve en vurdering av enkeltpersoners situasjon.
Et inkassolån kan for noen være nødvendig for å rydde opp i økonomien. Om du velger denne veien, så vær helt sikker på at du har en gjennomførbar plan bak det.

Sliter du med mye gjeld og inkassosaker? Ta grep om økonomien din i dag!

Lån på dagen med BankID?

Søker du om lån online, vil du kunne bruke BankID til å signere låneavtalen, helt trygt.
BankID sørger for sikker og trygg signering på nett!
Det vil først være nødvendig å signere etter at lånesøknaden din er godkjent, noe som også vil si etter at långiveren har foretatt en kredittvurdering av deg.

Etter at lånesøknaden er signert, vil långiveren jobbe for å overføre pengene til kontoen din så fort som mulig.

Grunnen ligger også her i at det er et krav om å gjøre en kredittsjekk av søker.

Kreditt lån på dagen?

Det finnes mange forskjellige navn på forbrukslån, hvor kreditt lån et et av de.
Prinsippet er at du bruker penger du egentlig ikke har, for så å betale tilbake de skylte pengene senere. Akkurat som om man bruker et kredittkort, hvor man betaler på kreditt.

Kreditt bygger mye på en økonomisk tillit hvor man låner og bruker penger, uten å betale for det med en gang.

Ved bruk av kredittkort er det vanlig å ha en rentefri periode, normalt opp til 52 dager, hvor rentene så starter etter dette. Om man dermed betaler tilbake innen fristen, er det kostnadsfritt å bruke kreditten.

Kredittkort fører ofte med seg flere fordeler, som reiseforsikring, trygg bruk i utlandet og på nett, og andre fordeler, som rabatter og tilbud.

Du kan lese mer om kredittkort her.

Lån på dagen uten sikkerhet?

Et lån uten sikkerhet er lån hvor du ikke trenger å stille eiendom eller andre eiendeler til sikkerhet for at du skal betale tilbake.

For långiveren er lån med sikkerhet, en sikkerhet for å få pengene tilbake, da de har rett på de pantsatte eiendelene om låntakeren ikke betaler tilbake pengene som er lånt.
Ved et lån uten sikkerhet, har derimot ikke långiverne den samme sikkerheten, noe som ofte gjenspeiles i renten som er litt høyere.

De aller fleste forbrukslån er uten sikkerhet, noe som gjør «lån uten sikkerhet» til enda et navn på forbrukslån.

Lån på dagen med betalingsanmerkning?

Betalingsanmerkninger er et tegn på dårlig betalingshistorikk, og er noe som vil komme tydelig frem i en kredittvurdering.
En betalingsanmerkning er et varsel fra et kredittopplysningsbyrå om at du har noe som er uoppgjort. Det kan for eksempel være en inkassosak eller en konkurs.

Å ha en betalingsanmerkning kan få store konsekvenser for deg, da dette i mange tilfeller vil føre til at du vil ha problemer på veien mot å låne penger og rydde opp i økonomien din.

Mange långivere ser det som en for stor risiko å låne penger til personer som har betalingsanmerkninger, fordi de tidligere har vist at de ikke har gjort redelig opp for seg.

Likevel finnes det långivere som kan hjelpe deg, men dette vil være i form av lån med sikkerhet. Da lån uten sikkerhet vil være for risikabel for långiveren.

I Norge vil du ikke kunne ta et lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning!


Mange tror at når man først har fått en betalingsanmerkning, så er det ikke noe å gjøre med det. Dette er feil. Betalingsanmerkninger kan slettes.

Når du har gjort opp for deg, og betalt tilbake det som betalingsanmerkningen varsler, blir den slettet med det samme. Med dette vil resultatet av kredittvurderingen av deg, bli mye bedre.